متخصص گوش حلق و بینی و جراحی سر و گردن

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

سوالات متداول